Overholdelse

Compliance

Gensidig tillid, pålidelighed, ærlighed og oprigtighedindadtil og udadtil er grundprincipper, der er fast forankrede i Würth-koncernen. Disse værdier blev allerede nedskrevet af Reinhold Würthi virksomhedsfilosofien i 1970'erne.

Det handler i den forbindelse ikke kun om overholdelse af alle gældende regler og love, menogså om medarbejdernes indstilling, som er afgørende for Würth-koncernens vedvarende succes.

Og det er netop medarbejdernes egen indstilling, der er vigtig for os. Den er med til at sikre en nøje overholdelse af alle gældende nationale og internationale regler og love. For at skabe gennemsigtighed for både vores medarbejdere og for vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere har vi ud fra vores virksomhedsværdier fastlagt konkrete forholdsregler, som er samlet i Würth-koncernens code of compliance.

Indberetningssystem på tværs af koncernen

Med vores code of compliance bekender vi os til en retlinet adfærd over for hinanden og over for vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere. Undersøgelser viser, at det ofte er indberetninger fra tredjepart, der hjælper med at opklare økonomisk kriminalitet. Derfor har vi oprettet et system, hvor ikke alene medarbejdere i Würth-koncernen, men også tredjepart kan indberette kriminelle handlinger eller andre alvorlige compliance-overtrædelser. Systemet er et internetbaseret BKMS-system (Business Keeper Monitoring System).

Hvis du ønsker at indberette via systemet, kan du gøre dette ved navn eller anonymt. Da vi stræber efter åben kommunikation, opfordrer vi dig dog til at indberette ved navn. I ethvert tilfælde behandler vi dine oplysninger strengt fortroligt og tager hensyn til beskyttelse af alle de involverede parters interesser.

Opret en indbakke i BKMS-systemet, så vi kan kontakte dig. Det er vigtigt, at vi har mulighed for at kontakte dig i tilfælde af spørgsmål, eller hvis du ønsker at angive supplerende oplysninger på et senere tidspunkt. Kommunikationen via indbakken kan – hvis det ønskes – også foregå anonymt.

Systemet tjener udelukkende til indberetning af formodet økonomisk kriminalitet eller bestemte, alvorlige compliance-overtrædelser i Würth-koncernen. Misbrug af systemet til andre formål kan være strafbart.

Mange tak for din hjælp!