EDI

Partnerskabet med Würth Industri er baseret på vidensdeling. Vi tilbyder din virksomhed fuld transparens gennem alle processer i samarbejdet og giver et løbende indblik, så omkostninger og administrative arbejdsbyrder kan reduceres til et minimum. Ved hjælp af dataudveksling kan vi sikre os, at intet er overset, så alle muligheder for optimering kan tages i betragtning.

Vores EDI (Electronic Data Interchange) er kompatibelt med de fleste kendte data formater. Dette betyder automatisk udveksling af ordrebekræftelser, følgesedler, faktura og lignende. Dermed mindskes risiko for fejl og vil spare både tid og ressourcer for begge parter.

EDI