C-parts solutions - VMI

Würth Industri Danmark A/S fungerer som totalleverandør og forsyner den industrielle sektor og dens underleverandører med C-parts, bestående af befæstelse, værktøjer, personlige værnemidler samt skær- og slibeartikler. Den samlede indkøbsvolumen af C-parts kommer sjældent over 5 % af et givet projekts totale udgift, da C-parts kendetegnes ved en meget lav stykpris. Dog er indkøb og logostik forbundet med disse meget ressourcekrævende.

Vi ved gennem mange års erfaring, at selv små indkøbsvolumener kan generere høje håndteringsomkostninger. Würth Industri hjælper til med skræddersyede systemløsninger til indkøb og håndtering af din virksomheds forbrug af C-Parts. Disse løsninger kan betyde en omkostningsreduktion hos din virksomhed på op til 20% af de samlede udgifter til C-parts. Samtidig kan I koncentrere jer om den del af jeres forretning, der skaber mest værdi for jer.

CPS® C-Part Solutions omfatter skalerbare og skræddersyede løsninger indenfor scanningssystemer, elektronisk bestilling, oplagring, genopfyldning, ordresystemer og forbrugsmonitorering

En af vores specialister kontakter dig gerne for flere informationer.

CPS