CPS®KANBAN – MAKSIMAL TILGÆNGELIGHED

Tilgængeligheden i produktionsanlægget af den rette artikel i den rette mængde på det rette sted på det rette tidspunkt er altid afgørende. CPS® betyder C-Part Solutions, og vores yderst fleksible Kanban-system med patenterede kasser gør jeres lager og produktion effektiv og gennemsigtig. Alt efter behov og produktion implementerer vi den mest velegnede løsning og genopfyldningsprocedure til den individuelle reol eller arbejdsstation.

Systemet giver store muligheder for tilpasning, hvis kravene ændres, hvorved forsynings- og leveringssikkerheden sikres.

Samtidig kan en lang række specialdele, tegningsvarer og specifikke varegrupper håndteres effektivt.

  • Maksimal tilgængelighed til C-Parts under fremstillingsprocesserne
  • Gennemsigtige indkøbsprocesser og større fleksibilitet inden for jeres supply chain
  • Lavere genanskaffelsespris og lav kapitalbinding
  • Konstant overvågning af status ved hjælp af CPS®ONLINE informationsplatformen
  • Just-in-time-levering fra logistikcenteret i Tyskland

En af vores specialister kontakter dig gerne for flere informationer.

Kanban Cyklus

CPS®RFID-TEKNOLOGI – MAKSIMAL LEVERINGSSIKKERHED

RFID, radiofrekvensidentifikation, er et hurtigt, gennemskueligt og sikkert system til administration af genopfyldning af produktionsmateriale. Vi anvender teknologien, fordi det er et centralt element i en effektiv værdikæde inden for industrielle Kanban-systemer til Lean-lagerstyring, automatiseret kortlægning af genbestillinger og rettidig identifikation af behovsudsving. Vores systemer i CPS®RFID-familien giver derfor mulighed for endnu større leveringssikkerhed end traditionel Kanban-processtyring. Vi rådgiver om implementering af RFID og hjælper med at designe en skræddersyet løsning til jeres virksomhed.

  • Automatiserede genbestillinger uden behov for scanning eller manuel indtastning
  • Præcis styring af varestrømmen og udveksling af oplysninger i realtid
  • Forbedret styring af opbevaringsfaciliteter og lagerbeholdning
  • Identifikation af behovsudsving og spidsbelastninger