ORSY®MAT VENDING MACHINES - TIL FORBRUGSARTIKLER

Forbrugsartikler som fx personlige værnemidler, værktøj eller maskiner med uregelmæssigt forbrug spiller en afgørende rolle for omkostnings- og effektivitetsbalancen. Ikke blot i forhold til prisen på forbrugsartiklerne, men også i forhold til tilgængelighed, når den skal bruges, da forsinkelse kan koste mange ressourcer.

Vi tilbyder markedets stærkeste industrielle vending setup med fokus på stabile leverancer, høj tilgængelighed, monitorering af forbrugsadfærd samt automatisk genopfyldning. Systemets modulbaserede design giver en høj grad af fleksibilitet for jeres artikelforbrug.

  • Decentraliseret forsyning af materialer og 24-timers lagertilgængelighed
  • Fleksibel sortimentsdefinition
  • Automatisk ordreindlæsning og bestillingsprocedurer
  • Sikret adgang til højkvalitetsvarer og fri tildeling af adgangsrettigheder
  • Optimeret styring af lager og reduktion i forbrug på 15-20 %
  • Ressourceoptimering gennem tidsbesparelser og øget produktivitet

En af vores specialister kontakter dig gerne for flere informationer.

ORSYmat