iBin®: Den første intelligente Kanban-beholder

iBin - Den første intelligente Kanban-beholder

iBin® er et optisk ordresystem, der revolutionerer hele materialebranchen på en bæredygtig måde. I januar 2013 introducerede vi teknologien for allerførste gang.

IBin® er et lille modul med kamera, der er installeret i beholderen til små dele. Den tager et billede, når beholderen leveres og vurderer denne udfyldningsgrad til 100 procent. Hvis produktionsmedarbejderen nu fjerner delene, måler og beregner det intelligente modul den resterende procentdel. Uden manuel indgriben udløser modulet derefter ordren.

Mængde, antal og bestillingsinformation for varen kan fås på beholderniveau via det indbyggede kamera; dette overføres derefter automatisk til ERP-systemet.

Ikke kun er det muligt at sikre levering til rettidig levering af små dele, der er nødvendige til produktion på kravdrevet basis, men C-Parts kan leveres i realtid ved hjælp af et billedformat.

iBin® teknisk information
Teknisk information om iBin®
iBin® kompatibilitet
Kompatibilitet med iBin®
iBin® - autarkisk system
iBin® - Autarkisk og uafhængigt system

 

Dine fordele

 • Mindre reol og gulvplads krævet i dit produktionsanlæg
 • Individuel, nøjagtig planlægning tæt på brugspunktet muliggør optimal lagerudnyttelse og reducerer lagerbeholdningen yderligere med mindre kapitalforpligtelse
 • Sømløs og nem integration i dine eksisterende systemer
 • Trådløst system: enkel opstart uden at ændre dine processer eller konvertere dine reolsystemer og infrastruktur
 • Fuldt gennemsigtige forbrugsmønstre gennem kontinuerlig lageroverførsel
 • Maksimal gennemsigtighed over indholdet i din beholder
 • Regelmæssig visuel inspektion via tællefunktion
 • Automatisk ordreudløsning
 • Nøjagtig udløsning for C-Parts påfyldning når en defineret restmængde nås
 • Integreret rum i alle eksisterende beholdere sikrer, at lagringsplacering og beholderstørrelsen kan ændres
 • Fuldautomatisk lagertælling når som helst med et tryk på en knap
 • Overvågning af A/B-dele, håndtering af ikke-originale dele og integration med andre leverandører mulig