TAKING PART IN YOUR CAREER KONCEPTET

Hos Würth Industri støtter altid vores medarbejder og sammen udarbejder vi en fælles, personlig plan for hver især. Vi kalder det:

Taking Part in you Career

Vores medarbejder er vores vigtigste aktiv og den kilde hvori al udvikling og fremdrift starter. Som virksomhed er det vigtigt, at være i stand til at udvikle og fastholde medarbejder og at motiverer dem til at gøre en forskel. Skabe værdi for kunder og kollegaer, og ikke mindst være medvirkende til at vi som virksomhed kan differentiere os fra vores konkurrenter.

Forventningerne i markedet, og ikke mindst hos vores kunder, er blevet skærpet markant de seneste år. Derfor er det vigtigt, at vi som virksomhed ved, hvilke kompetencer vi indeholder og i hvilken retning vi kan, og skal, udvikle os. Vi ønsker som virksomhed at have medarbejdere, som følger vores strategi, fordi de er motiverede og har kompetencerne til det.

Formålet med Taking Part in your Career konceptet er at koble vores medarbejderes udviklingsbehov og arbejdsopgaver sammen med virksomhedens strategi og mål, og dermed sikre den rette kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling er vigtigt for at kunne understøtte fleksibilitet, effektivitet og kvalitet i opgavevaretagelsen i virksomheden, alt imens vores medarbejder får nye redskaber og udvikler sig fagligt og personligt.

Vigtigst af alt:

Skal det være sjovt at gå på arbejde hos Würth Industri og det skal give mening i hverdagen

Vi tror på, at dette koncept vil være med til at sætte rammen for dén vision.