Arbejdshandsker og sikkerhedshandsker

Håndbeskyttelse - Alt under kontrol

Vores hænder er et af vores vigtigste værktøjer; dette er grunden til at håndbeskyttelse er af særlig betydning. Personlige værnemidler (PPE) -handsker beskytter vores hænder mod mange farer, såsom ridser, snit eller hudafskrabninger, de forhindrer direkte kontakt med hårde metaller, skarpt glas eller farlige kemikalier. Til disse mange anvendelser findes der et bredt udvalg af handsker i en lang række materialer. Hos os finder du de rigtige handsker til de rigtige krav:

 • engangshandsker
 • kemiske beskyttelseshandsker
 • handsker til termisk og elektrisk beskyttelse
 • beskyttelseshandsker til mekaniske risici
 • skære- og stikkebeskyttelseshandsker

Oversigt over vores sortiment af beskyttelseshandsker
Mekaniske risiciTermiske risiciKemiske risici
 • Strikkede handsker

 • Nitril handsker
  - helt belagt
  - halv belagt

 • Montagehandsker
  - latex
  - ESD
  - PU
  - trikot
  - nitril

 • Skærefaste handsker
  - PU
  - nitril

 • Læderhandsker
  - helt læder
  - nappalæder
  - spaltlæder

 • Varmebeskyttelseshandsker

 • Kuldebeskyttelseshandsker
  - fuldt belagt
  - delvist belagt

 • Svejsehandsker
  - helt læder
  - nappalæder
  - spaltlæder

 • Kemiske beskyttelseshandsker
  - nitril
  - butyl
  - PVC
  - nitril engangshandsker
  - vinyl engangshandsker
  - latex engangshandsker

Kategorierne af beskyttelseshandsker

Kravene til personlige værnemidler (PPE) og deres anvendelser er reguleret i Europa af det overordnede europæiske direktiv 89/686 / EØF og yderligere specificeret af adskillige standarder og love. For at imødekomme de forskellige krav til PPE i den kommercielle sektor er der enopdeling i tre risikokategorier:

Kategori 1
Lille risiko

Dette er handsker til minimale risici og dermed lav fare for skade, f.eks. med reparationer eller beskyttelse mod snavs. Handskerne skal overholde de grundlæggende krav i EN 420 og skal være mærket med CE-mærket. En typeundersøgelse er ikke påkrævet, en overensstemmelseserklæring er tilstrækkelig.

Kategori 2
Medium risiko

Denne kategori er til handsker med øget risiko for kvæstelser. Her kræves en yderligere typeundersøgelse. Denne standard dækker f.eks. Handskerne i EN 388 til beskyttelse mod mekaniske farer.

Kategori 3
Høj risiko

Her kræves der udover typeundersøgelse en kvalitetskontrol i henhold til ISO. Dette inkluderer al PPE, f.eks. brandmand eller kemiske beskyttelseshandsker. I tilfælde af svigt kan der forventes alvorlig skade på bærerens sundhed (dødelige farer). For at forenkle det for brugeren er der indført piktogrammer, der repræsenterer beskyttelsesfunktionerne.

Skærefaste handsker

Skærefaste handsker

Håndskader er ubehagelige og påvirker ofte arbejdstageren i lang tid. I mange områder, hvor skarpkantede genstande håndteres, er det nødvendigt at have skærefaste handsker. Skærefastehandsker er især resistente over for punktering og beskytter mod mekaniske farer. På trods af de robuste materialer tilbyder vores handsker en høj bærekomfort, en god pasform såvel som fleksibilitet og takt.

Leveringskoncepter til erhvervssikkerhedsprodukter

Lige så vigtigt som valget af passende beskyttelsesudstyr er tilgængeligheden af varerne. Sammen med dig udvikler vi den bedst mulige logistikløsning til levering af produkter for arbejdssikkerhed i henhold til dine individuelle behov.

 • centralt i materialelageret
 • centralt på et defineret sted i produktionen
 • decentraliseret i hvert produktionsområde med de krævede artikler (f.eks. direkte i svejsningen eller i formontering osv.)
Arbejdssikkerhed maskine

Det er let at hente artikler om sundhed og sikkerhed!

Dispensere er især velegnede til individuel fjernelse af sikkerhedsgenstande, som dine medarbejdere let kan trække sig ud, når det kræves af pincode eller lignende.

Kontakt

Kontakt

Vi er her for dig!

Ud over dette sortiment af produkter er kontaktpersoner med produkt- og brancheekspertise til rådighed for at rådgive dig.

Kontakt os på T +45 7320 7320 eller via e-mail på product@wuerthindustri.dk.

Download

Downloads

Flere dokumenter om vores produkt- og systemløsninger?